Napoleon voor de rechter op TED Ed

Napoleon op TED Ed: de rechtszaak: “De geschiedenis versus Napoleon”

Na het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789 werd Europa in chaos gestort. De monarchen van de buurlanden vreesden dat ze het lot van Lodewijk XVI zouden delen.In Frankrijk leidde extremisme en wantrouwen tussen fracties thuis tot bloedvergieten. Midden dit conflict kwam Napoleon naar voren. Maar heeft hij de revolutie gered of vernietigd? Op TED Ed daagt Alex Gendler Napoleon voor de rechter.

Bekijk hier de rechtszaak