Malaterre deel 1 en 2 striprecensie

Malaterre is het landgoed van de familie Lesaffre diep in het regenwoud van Gabon, in hun bezit sinds de tijd van de eerste pioniers in Afrika. Door laks beleid raakt de grootvader van hoofdrolspeler Gabriël het familiedomein in 1929 kwijt.
Malaterre is ook het levensverhaal van Gabriël Lesaffre, zoon van ex kolonialen, opvliegende egoïst die alleen maar luistert naar zichzelf, geen enkele autoriteit verdraagt, een dronkaard en bedrieger.
Malaterre is gebaseerd op het verleden van de auteur.
Zonder eigenlijk over voldoende fondsen te beschikken koopt Gabriël het landgoed terug om er aan oerwoud-ontginning te doen, een project gedoemd om faliekant af te lopen.

Lees hier verder!