Oorlog en Liefde 8 Het pact – Striprecensie

Moedig om een reeks na acht jaar verder te zetten. Velen waren ze wellicht al vergeten. Om ons geheugen op te frissen hebben we eerst de serie herlezen. Het laatste album “Korte metten” dateert immers al van 2015. Toen we dit album dicht sloegen en we de commentaren van stripgrootheden TardiJean-Louis Tripp en Bernard Yslaire op de achterflap lazen, konden we ons er helemaal in vinden. “Oorlog en Liefde” is inderdaad een uitstekend onderbouwde historische reconstructie, maar tezelfdertijd ook een diep menselijk verhaal. Het eerste album start wat stroef maar vanaf de volgende delen weet de serie meer dan te boeien.

Lees hier verder!