De Beestenburcht 3 De nacht der rechtvaardigen -striprecensie

Eerste 2 delen meer dan geëvenaard!

In deel 3 van de “Beestenburcht” gaat de strijd tussen de neerhofdieren van de burcht en president Silvio en zijn hondenmilitie verder. Onder leiding van de kattin Miss Bengalore, het konijn Cesar en geïnspireerd door de oude rat Azelar, de “verdierlijking” van Mahatma Gandhi, verzetten de dieren zich vreedzaam tegen de stier Silvio en zijn meute. Na de ontberingen die de dieren in de winter ondergingen, breekt nu de lente aan. De dieren zijn solidair, hoopvol en beramen een nieuw geweldloos strijdplan. De hongerstaking van Miss B. leidt tot een toegave van Silvio: er komen vrije verkiezingen. Zal de president zijn woord houden? 
We zijn ook benieuwd waar de flashback, waarmee het verhaal begint, ons naar toe leidt. Een knappe vondst van de makers om met een cliffhanger te starten. Wij willen al vast weten hoe dictator Silvio aan de macht is gekomen?

Lees hier verder!